PLEN

Bynek wielodzinny „Otwarta"

Wielorodzinne

Budynek stanowi udaną próbę połączenia architektury mieszkaniowej wysokiej intensywności z relatywnie niewielką skalą i podmiejskim charakterem proponowanej zabudowy.

Projekt, Realizacja.

Projekt

2004

Realizacja

2006

 

 

Kontakt

Marcin Ochmański
marcin@ochmanski.net
0048605349676
00447948529944