PLEN

Hotel sportowy w Sopocie przy ulicy Haffnera

Hotele

Hotel zaprojektowany jako uzupełnienie funkcji sportowej znanego sopockiego klubu tenisowego. Po uzyskaniu wszyskich uzgodnień i zatwierdzeń  potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę projekt został przerwany.

Projekt

2010

Kontakt

Marcin Ochmański
marcin@ochmanski.net
0048605349676
00447948529944