PLEN

Rozbudowa Fokarium w Helu

Edukacja

Projekt wykonywany we współpracy i pod kierunkiem naukowym zespołu Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego przewidywał rozbudowę infrastruktury edukacyjnej popularnego Fokarium w Helu.

Projekt koncepcyjny, uzyskanie Decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

Projekt

2011

Kontakt

Marcin Ochmański
marcin@ochmanski.net
0048605349676
00447948529944