PLEN

Rozbudowy centrum handlowego „Bielany“

Centra

Projekt koncepcyjny i studia rozwojowe przebudowy centrum hanlowego „Bielany“ we Wrocławiu, rozbudowa istniejącej galerii handlowej.

Projekt

2006

Kontakt

Marcin Ochmański
marcin@ochmanski.net
0048605349676
00447948529944