PLEN

Zespół zabudowy mieszkaniowej na Jaśkowej Dolinie

Wielorodzinne

Ta historycznie wrażliwa lokalizacja wymagała ostrożnego podejścia projektowego; by uczynić zadość wymogom konserwatorskicm wybrano podejście postmodernistyczne, które wydaje się właściwym kompromisem pomiędzy historycznymi walorami otoczenia a nowoczesnością projektowanego zespołu.

Projekty i realizacja

Około roku 2000

Kontakt

Marcin Ochmański
marcin@ochmanski.net
0048605349676
00447948529944